WIE  ZIJN  WIJ  ?

Gezelligheidskoor THE HAPPY SINGERS kent 42 leden : 30 dames  en  12  heren.

 

Bestuur

Jurrie Steenkamp

voorzitter

Gerrit Zoet

penningmeester

Agnes Rijk

secretaris

Annemieke Rood

secretaris

Henny van Gastel

lid

The Happy Singers worden begeleid door

dirigente

ANNE-MARIE V.D. LAAR

pianiste

ANNY SMITH

en af en toe op gitaar

BOUDEWIJN HAEN

Repertoire    Commissie

dirigente

Anne-Marie van de Laar

namens bestuur

Jurrie Steenkamp

koorlid

Els van Straten

pianiste

Anny Smith

koorlid

Patrick Diebels

Feest     Commissie

Anja van Gastel

Dorien van Soelen

Thea Zoet

Corrie de Zwart

Gerry v.d. Donk

Henny van Gastel

namens bestuur

Kas   Controle   Commissie

Frans van Duijnhoven

Claudia van den Tillaart

Gerda van der Walle

Jubileum  Commissie   2021

Corrie de Zwart

Harry Fleuren

Herma Vierling

Thea Zoet

Jurrie Steenkamp

namens bestuur