WIE  ZIJN  WIJ  ?

Gezelligheidskoor THE HAPPY SINGERS kent 45 leden : 33 dames  en  12  heren.

 

Bestuur

Boudewijn Haen

lid / notulant

Gerda v.der Walle

lid

Agnes Rijk

secretaris

Joop Lamers

voorzitter

Hans v. Straten

penningmeester

The Happy Singers worden begeleid door

dirigente

ANNE-MARIE V.D. LAAR

pianiste

ANNY SMITH

gitarist

HENK VAN ZUTVEN

Repertoire    Commissie

dirigente

Anne-Marie van de Laar

namens bestuur

Gerda v.der Walle

koorlid

Claudia v.den Tillaart

pianiste

Anny Smith

koorlid

Patrick Diebels

Feest     Commissie

Jurrie Steenkamp

Harry Fleuren

Jolijn Keeren-Dullemond

Ann Murphy

namens bestuur

Joop Lamers

Kas   Controle   Commissie

Mildred Koenen

Gerda Boerefijn

Harry Fleuren

E   R   E   G   A   L   E   R   I   J