WIE  ZIJN  WIJ  ?

Gezelligheidskoor THE HAPPY SINGERS kent 43 leden : 31 dames  en  12  heren.

 

Bestuur

Boudewijn Haen

lid / notulant

Gerrit Zoet

penningmeester

Agnes Rijk

secretaris

Annemieke Rood

secretaris

Henny van Gastel

interim voorzitter

The Happy Singers worden begeleid door

dirigente

ANNE-MARIE V.D. LAAR

pianiste

ANNY SMITH

en af en toe op gitaar

BOUDEWIJN HAEN

Repertoire    Commissie

dirigente

Anne-Marie van de Laar

namens bestuur

Annemieke Rood

koorlid

Els van Straten

pianiste

Anny Smith

koorlid

Patrick Diebels

Feest     Commissie

Anja van Gastel

Dorien van Soelen

Harry Fleuren

Gerry v.d. Donk

Henny van Gastel

namens bestuur

Kas   Controle   Commissie

Mildred Koenen

Claudia van den Tillaart

Gerda van der Walle

E   R   E   G   A   L   E   R   I   J