WIE  ZIJN  WIJ  ?

Gezelligheidskoor THE HAPPY SINGERS kent 45 leden : 33 dames  en  12  heren.

 

Bestuur

Boudewijn Haen

lid / notulant

Gerda v.der Walle

lid

Agnes Rijk

secretaris

Annemieke Rood

secretaris

Joop Lamers

voorzitter

Gerrit Zoet

penningmeester

The Happy Singers worden begeleid door

dirigente

ANNE-MARIE V.D. LAAR

pianiste

ANNY SMITH

en af en toe op gitaar

BOUDEWIJN HAEN

Repertoire    Commissie

dirigente

Anne-Marie van de Laar

namens bestuur

Annemieke Rood

koorlid

Claudia v.den Tillaart

pianiste

Anny Smith

koorlid

Patrick Diebels

Feest     Commissie

Tony Neggers

Dorien van Soelen

Harry Fleuren

Mildred Koenen

Ann Murphy

namens bestuur

Joop Lamers

Kas   Controle   Commissie

Mildred Koenen

Gerda Boerefijn

Gerda van der Walle

Jubileum   Commissie  12,5  jarig  bestaan

Gerda Boerefijn

Harry Fleuren

Leentje Vanderdonckt

Jolijn Keeren

Boudewijn Haen

bestuur

Anja van Gastel

E   R   E   G   A   L   E   R   I   J