WELKOM 

op de website van gezelligheidskoor "THE  HAPPY  SINGERS" 

 

Gezelligheidskoor "The Happy Singers" is begonnen met de eerste repetitie op dinsdag 11 januari 2011.

Vanaf de 2e repetitie staat het koor o.l.v. dirigente Anne-Marie van de Laar en wordt begeleid door pianiste Anny Smith.

Onze doelstelling  :

*Wij zijn een gezelligheidskoor, waar samen zingen voorop staat.

*Wij blijven werken aan kwaliteitsverbetering, maar dit is niet een doel op zich.

*Wij streven naar een gevarieerd repertoire, en niet te moeilijk.

 

DE  GESCHIEDENIS  VAN  THE  HAPPY  SINGERS