R E P E T I T I E S

 

De repetities worden vanaf 2024 gehouden in het WijNu-gebouw, Wilgenstraat 17 in Veghel.

Eens in de twee weken wordt er gerepeteerd op de dinsdagavond van 20.00 uur tot 22.00 uur.

Wilt u een keer een repetitie bijwonen, voor de gezelligheid ? Dat kan ! Maar dan niet in de zaal zitten kijken en luisteren, u doet wel mee.

U krijgt een liedmap en probeert lekker met ons mee te zingen. 

Meldt u van te voren even aan bij de secretaris (0413-851651).

Wilt u informatie ? Stuur een e-mailtje naar "thsveghel(apestaartje)gmail.com !