R E P E T I T I E S

 

De repetities worden gehouden in zaal "de Taveerne" van verzorgingstehuis het AAtrium, Trompstraat 21 in Veghel.

Eens in de twee weken wordt er gerepeteerd op de dinsdagavond van 20.15 uur tot 22.15 uur.

 

Wilt u een keer een repetitie bijwonen, voor de gezelligheid, of omdat u zich wellicht bij ons wilt aansluiten ?

Dat kan ! Maar dan niet in de zaal zitten kijken en luisteren, u doet wel mee. U krijgt een liedmap en probeert lekker met ons mee te zingen.

Meldt u van te voren even aan bij de secretaris (0413-158156).

Wilt u informatie ? Stuur een e-mailtje naar "thsveghel(apestaartje)gmail.com !