R E P E T I T I E S

 

De repetities worden gehouden in zaal "de Taveerne" van verzorgingstehuis het AAtrium, Trompstraat 21 in Veghel.

Eens in de twee weken wordt er gerepeteerd op de dinsdagavond van 20.15 uur tot 22.15 uur.

DE  LAATSTE  LOODJES :

* repetities op dinsdagavond 28-11  en  12-12

* KerstSpecial (intern feestje) op dinsdagavond 19-12

* Optreden "tussen-de-oliebollen" in het AAtrium op zondagmiddag 31-12

Wilt u een keer een repetitie bijwonen, voor de gezelligheid ? Dat kan ! Maar dan niet in de zaal zitten kijken en luisteren, u doet wel mee. U krijgt een liedmap en probeert lekker met ons mee te zingen. Lid worden kan even niet meer, omdat we vol zitten. U kunt, als u dat wenst, wel op de wachtlijst gezet worden.

Meldt u van te voren even aan bij de secretaris (0413-851651).

Wilt u informatie ? Stuur een e-mailtje naar "thsveghel(apestaartje)gmail.com !